FAQ časté dotazy

clovek-otaznik

Můžu si uzavřít více smluv  o penzijním připojištění?

Ze zákona můžete přispívat pouze na jednu smlouvu.

Je výhodné změnit fond za jiný ?

Pokud změníte penzijní fond v prvních pěti letech, tak za přestup zaplatíte poplatek ve výši 800 Kč ( dle zákona). Státní příspěvky jsou u všech fondů stejné, rozdílné je zhodnocení finančních prostředků. Při výběru nového fondu se vyplatí sledovat náklady příštích období, celkovou nákladovost fondů, solventnost fondů a v minulosti připsané výnosy.

Kdy bude mít klient na smlouvě připsány prostředky z předchozího penzijního fondu?

Penzijní fond převádí prostředky až za 3 měsíce po ukončení smlouvy.

Do kdy má být zaplacený příspěvek, aby vznikl nárok na státní příspěvek ?

Příspěvek účastníka musí být připsán na účtu penzijního fondu do konce měsíce, na který se platí.

Může klient doplatit neuhrazené měsíce ?

Ne, nemůže. Příspěvky penzijního připojištění nelze zaúčtovat zpětně. Na každý nezaplacený měsíc ztrácí nárok na státní příspěvek. Nezaplacené měsíce se také nezapočítávají do doby potřebné pro vznik nároku na výplatu penze nebo jednorázového vyrovnání.

Může klient zaplatit více měsíčních příspěvků najednou ?

Ano.  Je nutné, aby byla platba připsána na účtu penzijního fondu do konce 1.kalendářního měsíce období, na které se platí ( např. platba na půl roku leden-červen = platba musí být na účtu penzijního fondu do konce ledna )

Může klient vložit mimořádnou platbu např. 100 tis. Kč

Ano. Platba bude rozúčtována na budoucí období dle aktuální sjednané výše příspěvku.

Bude mít klient úročený i přeplatek příspěvků ?

Ano. Výnosy jsou počítány ze všech prostředků evidovaných na smlouvě.

Proč nemá klient připsány státní příspěvky, když má zaplacené účastnické příspěvky?

Státní příspěvky se nárokují měsíc  následující po ukončení kalendářního čtvrtletí a na účet penzijního fondu je Ministerstvo financí poukazuje další měsíc po žádosti, např. státní příspěvek na říjen - prosinec jsou nárokovány v lednu příštího roku a připsány na účet penzijního fondu jsou až v únoru.

Klient chce využít daňový odpočet, stačí zaslat do konce příslušného roku mimořádný vklad ?

Ne, nestačí. Klient musí do konce roku písemně oznámit změnu výše příspěvku na jeden měsíc, např. prosinec, aby příspěvky byly nejen  zaplaceny, ale i zaúčtovány do konce roku.

Při neoznámení by příspěvky byly zaúčtovány na další měsíce.

Klient již splnil podmínky vzniku nároku na starobní penzi nebo jednorázové vyrovnání, musí smlouvu ukončit ? 

Nemusí, smlouva může pokračovat dále jakkoliv dlouho za naprosto stejných podmínek ( má nárok na státní příspěvky, výnosy ). Smlouva končí až písemnou výpovědí klienta.

Co má klient udělat, když zjistí, že na smlouvě nemá připsanou platbu, kterou zaplatil ?

Klient musí zaslat kopii platebního dokladu do oddělení evidence plateb penzijního fondu. latba bude dohledána, klient by měl obdržet písemné vyrozumění. Státní příspěvek bude dožádán při nejbližší žádosti na Ministerstvu financí ČR.

Co když potřebuji penzijní připojištění zrušit?

Na státní příspěvek na penzijní připojištění a zvýhodnění daně penzijného připojištění máte nárok pouze pokud vydržíte spořit do 60 let. Pokud připojištění zrušíte, budete muset vrátit úsporu na daních. Nedostanete státní příspěvek ani podíly na zisku ze státní podpory. Příspěvky penzijního připojištění zaměstnavatele a podíly na zisku fondu dostanete zdaněné 15%  daní z příjmu. 

V případě, že penzijní připojištění zrušíte do 5 let, zaplatíte fondu penále 800 Kč. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a fond musí peníze vyplatit do tří měsíců od uplynutí dvouměsíční výpovědní doby. Výpověď musí být písemná.

Toto jednorázové vyplacení při zrušení penzijního připojištění se nazývá odbytné .  To náleží každému, kdo platí pravidelně, alespoň 1 rok. Pokud nespoříte 12 měsíců, nic se nevyplácí. Je vždy lepší snížit příspěvek na minimum, tj. platit 100 Kč měsíčně, dospořit 12 měsíců a následně podat výpověď.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.