Penzijní připojištění

penzijni-pripojisteni

CO JE PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Cílem penzijního připojištění je zvýšit účastníkovi jeho příjem nad úroveň důchodu ze státního důchodového pojištění o prostředky, které mu po splnění stanovených podmínek bude vyplácet penzijní fond. Bude možné i po novele vyplývající z důchodové reformy stále čerpat finanční prostředky  formou jednorázového vyrovnání.

 

Prostředky na účtu účastníka jsou vytvářeny:

 • pravidelnými úložkami účastníka
 • státní příspěvky
 • podíly na výsledcích hospodaření penzijního fond

Podíly na zisku nejsou daněny v průběhu spoření, ale až při výplatě dávky, a tak mohou být během spoření celé dále zhodnocovány.

Klientem penzijního fondu se může stát osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR nebo fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud se účastní důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Minimální měsíční příspěvek činí 100 Kč. Místo účastníka může příspěvky nebo jejich část platit jiná osoba, kterou může být i jeho zaměstnavatel.

Výhody penzijního připojištění:

 • spoření již od 100 Kč měsíčně
 • státní příspěvek až 1 800 Kč za rok
 • daňová úleva až 1 800 Kč za rok
 • příspěvek zaměstnavatele (optimálně 24 000 Kč ročně)
 • flexibilita  (možnost snížení příspěvku, přerušení placení )
 • penzijní připojištění je jistá investice s garancí výplaty všech vložených prostředků a připsaného zhodnocení,
 •  možnost využít daňový odpočet až 12 000 Kč ročně,
 • možnost placení místo účastníka třetí osobou ( fyzická nebo právnická osoba )
 • výběr penzí ( starobní, pozůstalostní, výsluhová, invalidní,..) 

Státní příspěvek

Měsíční příspěvek účastníka
Měsíční státní příspěvek
100 Kč
50 Kč
150 Kč
70 Kč
200 Kč
90 Kč
250 Kč
105 Kč
300 Kč
120 Kč
350 Kč
130 Kč
400 Kč
140 Kč
450 Kč
145 Kč
500 a více Kč
150 Kč

 

Na příspěvek od zaměstnavatele se státní příspěvek neposkytuje.

Daňové výhody

 • Účastník si může část svých zaplacených a sjednaných příspěvků na penzijní připojištění, která ročně přesáhne 6 000 Kč, uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmu. Ročně si může odečíst částku až 12 000 Kč.
 • Příspěvek zaměstnavatele je pro účastníka (zaměstnance) osvobozen od daně z příjmu maximálně do výše 24 000 Kč za zdaňovací období, a současně je do této výše  osvobozen od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění (limit platí současně pro příspěvky na životní pojištění i penzijní připojištění).
 • Příspěvek zaměstnavatele je pro zaměstnavatele považován za daňově uznatelný náklad bez omezení výše, musí to však být upraveno kolektivní smlouvou, pracovní smlouvou nebo vnitřním předpisem, a současně je osvobozen od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše 24 000 Kč za zdaňovací období (limit platí současně pro příspěvky na životní pojištění i penzijní připojištění). 
 

Máte-li pojistný zájem  nebo další dotazy, neváhejte nás kontaktovat a použivjte kontaktní formulář.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.