Pojištění rekreačních plavidel a odpovědnosti za škodu

plachetnice

Pojištění plavidla

Představuje komplexní ochranu pro případ poškození nebo zničení rekreačního plavidla, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem rekreačního plavidla , tzv. povinné ručení. 

 

Allianz pojišťovna nabízí  toto pojištění např. jen pro plachetnice.

 

Pojištění plavidel se sjednává na novou cenu (tj. částku, kterou je nutno vynaložit na znovupořízení nové věci) nebo na časovou cenu (nová cena snížená o opotřebení nebo znehodnocení). Vztahuje se na škody nastalé při rekreační plavbě, kotvení, zvedání z vody a spouštění na vodu i během uložení plavidla na souši.

 

   

Proti čemu se můžete pojistit?

 • havárie, ztroskotání nebo potopení
 • živelní události
 • odcizení
 • vandalismus

Potřebné podklady :

Dotazník a prohlídkový list k pojištění rekreačního plavidla, lodní osvědčení (technický průkaz), doklad o oprávnění k plavbě ( řidičský průkaz).

Územní platnost

 • Česká republika
 • vnitrozemské a pobřežní vody evropských států
 • mezinárodní vody Středozemního moře.

V případě sjednání územní platnosti pro Evropu a Středozemní moře se pojištění vztahuje i na škody způsobené dopravní nehodou při pozemní přepravě.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem rekreačního plavidla

Pojištění se vztahuje se na škody usmrcením nebo na zdraví jiných osob (mimo Vaši posádku) nebo na škody na jiném plavidle, přístavním zařízení apod.

Pojištění se sjednává pro odpovědnost za škodu vzniklou při rekreační plavbě plachetnice a motorových člunů s délkou plavidla do 12 metrů a výkonem motoru do 200 kW. 

Územní platnost

 • Česká republika
 • Evropa a Středozemního moře.

Výhody

 • vydání „Modré karty“ - potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu v anglickém jazyce (International Pleasure Craft Liability Insurance Card).
 • možnost sjednání krátkodobého pojištění (1, 2 nebo 3 měsíce).
 • Pojištění je možno sjednat pro provoz vlastní nebo pronajaté lodi.

Nelze je sjednat pro vodní skútry, kluzáky a plavidla s jiným než vrtulovým pohonem.

V případě, že se chystáte s plavidlem do Chorvatska je možnost výběru  navýšeného  limitu  pojistného plnění - varianta Chorvatsko.

Limity pojistného plnění - Evropa a Středozemní moře - rekreační plavba

Limity pojistného plnění:   
pro škodu usmrcením a na zdraví10 000 000 Kč15 000 000 Kč25 000 000 Kč
pro škodu na věci:  2 000 000 Kč  2 000 000 Kč  2 000 000 Kč
pro jinou majetkovou škodu:80 000 Kč80 000 Kč80 000 Kč

 

Pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla

 1. Toto pojištění Vám umožní omezit riziko částečného nebo úplného propadnutí kauce při pronájmu lodi (charteru) v případě jejího poškození.
 2. Pojištění je uzavíráno v ČR bez ohledu na charterovou společnost, z jejíž  flotily je pronajímané plavidlo.
 3. Podle pojistných podmínek pro pojištění kauce pojistitel nahrazuje oprávněné částky kauce v případě událostí zaviněných skipperem nebo posádkou, a to až do výše zvolené pojistné částky, které zpravidla odpovídá výši spoluúčasti v rámci majetkového pojištění plavidla (vodní KASKO).

Maximální doba platnosti pojištění je 30 dní od počátku pojištění. 

Pojištění se sjednává pro územní platnost Evropa a Středozemní moře.

Správné stanovení pojistné částky (výše kauce)u Allianz pojišťovny, a.s.

Výše kauce v KčVýše kauce v EURSpoluúčastPojistné *
12 500 Kč   500 EUR1 600 Kč1 400 Kč
25 000 Kč1 000 EUR2 400 Kč2 450 Kč
37 500 Kč1 500 EUR3 200 Kč3 750 Kč
50 000 Kč2 000 EUR4 000 Kč4 850 Kč
62 500 Kč2 500 EUR4 000 Kč6 350 Kč
75 000 Kč3 000 EUR4 000 Kč7 900 Kč

* V případě, že za kalendářní rok uzavřete více než jedno pojištění kauce a nebudete-li uplatňovat z předchozích pojištění žádnou škodu, bude Vám poskytnuta sleva ve výši 40 % z pojistného pro druhé a další pojištění v daném kalendářním roce. Pojistné  v tabulce na pojistnou dobu 30 dní.

POJISTNÉ PODMÍNKY

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.