Pojištění dětem

Pojištění dětemCo pojištění nabízí?

Jedná se o pojištění ve prospěch dítěte, které zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití . Sjednaná pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo rodiči při dožití. Finanční prostředky mohou být použity pro zabezpečení dítěte  nebo mohou být vypláceny formou stipendia po stanovenou dobu. Zemře-li pojištěný (např. rodič) v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné , jedná se o zv. zproštění od placení .
U některých typů pojištění dětí zahájí pojišťovny při zproštění od placení výplatu pravidelného důchodu dítěti, která trvá až do sjednaného konce pojištění. Veškeré nároky vyplývající z pojistné smlouvy zůstávají nedotčeny.

Na pojistném trhu je  velká nabídka komplexního pojištění pro děti, která zahrnuje flexibilní širokou škálu rizikových připojištění např. úrazové, pro případ závažných onemocnění,....                                          

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

  • chtějí zabezpečit své děti proti nečekaným rizikům, která mohou zásadně zkomplikovat život
  • chtějí svým dětem usnadnit start do samostatného života

Jaké výhody pojištění přináší?

  • garantovaná pojistná částka pro případ dožití vyplácená dítěti
  • garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM)
  • zproštění od placení v případě smrti pojištěného
  • výplata pravidelného důchodu 
  • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou rizikových připojištění včetně úrazu.

Jaké nevýhody pojištění přináší? 

  • nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění

Jak pojištění funguje?

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky . Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.

 

V případě úmrtí pojištěného dochází ke zproštění od placení pojistného.
V případě úmrtí dítěte se vyplácí odkupné  nebo zaplacené pojistné.
V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pojištění se sjednává do věku 19  až 25 let dítěte.

Je produkt daňově uznatelný?

Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Upozornění:

Uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven. Máte-li pojistný zájem nebo další dotazy , neváhejte nás kontaktovat a použijte kontaktní  formulář.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.