Úrazové pojištění

Co pojištění nabízí?

Úrazové pojištěníÚrazové pojištění může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích. Standardem pojištění je možnost rozšířit pojistnou ochranu o další rizika dle nabídky jednotlivých pojišťoven.

 

 

 

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

  • chtějí zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků
  • chtějí mít garantovánu částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu

Jaké výhody pojištění přináší?

  • garantované pojistné částky v pojistné smlouvě
  • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou volitelných připojištění ( např. denní odškodné za dobu léčení, za pobyt v nemocnici, ...)
  • měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany

Jaké nevýhody pojištění přináší?

  • neobsahuje spořící složku

Jak pojištění funguje?

Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky .


         

V případě úmrtí klienta následkem úrazu je vyplacena sjednaná pojistná částka.
V případě trvalých následků je vyplaceno odpovídající procento z pojistné částky, možnost progresivního plnění.
V případě ukončení pojištění se nevyplácí žádné plnění (neobsahuje spořící složku).
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Doba trvání pojištění se volí dle individuálních potřeb klienta.

Je produkt daňově uznatelný?

Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Upozornění:

Uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven.  Máte-li pojistný zájem nebo další dotazy , neváhejte nás kontaktovat a použijte kontaktní  formulář.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.