Životní pojištění

Smrt je riziko ohrožující každého , způsobuje bolestnou ztrátu , ale může způsobit  i ekonomické problémy dotýkající se zejména blízkých osob, které s pojištěným žijí a jsou na jeho příjmech závislé.  Pro správné nastavení výše pojistné částky v životním pojištění je nutné, aby si každý vyhodnotil míru svého rizika. Výše je individuální a vychází z konkrétních potřeb a možností každého člověka. V případě, že klient má finanční závazky, např. hypotéku - doporučuje se sjednání pojistné částky na riziko úmrtí nejméně ve výši hypotéky. Životní pojištění je  produkt dlouhodobého charakteru a každé předčasné ukončení pojistné smlouvy znamená pro klienta ztrátu pro nedodržení pojistných podmínek. V případě finanční tísně se vyplatí pojištění upravit, než ho vypovědět. 

Hlavní motiv životního pojištění: 

" Zajištění klíčových životních rizik, které nás a naše blízké mohou v životě potkat."

Rozšíření  pojistného  krytí o různé typy připojištění:

  • PŘIPOJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ  ( trvalé následky s progresivním plněním, smrt následkem úrazu, denní odškodné za půměrnou dobu léčení následků úrazu..)
  • PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI ( lze volit pojistnou  částku,odložit výplatu plnění, vinkulace ve prospěch banky...)
  • PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PLNÉ INVALIDITY  ( z důvodu nemoci , z důvodu úrazu)
  • PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD POBYTU V NEMOCNICI  ( z důvodu nemoci, z důvodu úrazu ) 
  • PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI  ( denní dávku lze zvolit , volba dne od kterého se denní dávka bude vyplácet, součet sjednané denní dávky a nemocenských dávek nesmí převýšit čistý příjem klienta,...)
  • PŘIPOJIŠTĚNÍ ZPROŠTĚNÍ OD PLACENÍ POJISTNÉHO Z DŮVODU PLNÉ INVALIDITY  ( z důvodu nemoci,úrazu )
  • PŘIPOJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ  ( např. rakovina, srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, chronické selhání ledvin, životně nezbytná transplantace důležitých orgánů, slepota, chluchota, skleróza multiplex,operace věnčitých tepen, operace aorty ,klíšťová encefalitida, meningitida, úplné a trvalé ochrnutí končetin .....)
  • JINÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ
Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.