Životní pojištění

Co pojištění nabízí?

Životní pojištěníInvestiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů , kde je investiční riziko na straně klienta. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nebývá garantováno. Typickým znakem je možnost volby z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy (alokační poměr ) lze v průběhu doby trvání pojištění měnit.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své blízké v případě smrti
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
 • chtějí mít garantovánu zvolenou částku vyplácenou v případě úmrtí
 • akceptují míru rizika podle zvolené investiční strategie
 • chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky
 • chtějí aktivně ovlivňovat spořící složku pojištění různou volbou investiční strategie

Jaké výhody pojištění přináší?

 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
 • kdykoli měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany
 • aktivně měnit investiční strategii během trvání pojištění
 • průběžně sledovat zhodnocení spořící složky pojištění
 • vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného  

Nevýhody investičního pojištění

 • není garantována výše zhodnocení
 • není garantována pojistná částka při dožití

Jak pojištění funguje?

Za zaplacené pojistné jsou nakoupeny podílové jednotky , které pojišťovna vloží na individuální účet klienta . Podílové jednotky určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie. Pojišťovna si strhává náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky .

V případě úmrtí klienta je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu  popřípadě obojí.
V případě dožití je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení a omezení investičního rizika je minimální doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění může vzhledem ke kolísání kapitálového trhu negativně ovlivnit výši zhodnocení.

Je produkt daňově uznatelný?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Produkt je daňově uznatelný, pokud splní všechny následující podmínky:

 • pojistník je shodný s pojištěným
 • doba trvání pojištění je minimálně 5 let
 • doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
 • sjednáno riziko pro případ smrti a dožití

Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

Upozornění:

Uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven. Máte-li pojistný zájem nebo další dotazy , neváhejte nás kontaktovat a použijte kontaktní  formulář.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.