Kapitálové pojištění

Co pojištění nabízí?

Životní pojištěníKapitálového životního pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití . Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení (TÚM ).

 

 

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti
 • chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky

Jaké výhody pojištění přináší

 • garantovaná pojistná částka pro případ smrti 
 • garantovaná pojistná částka pro případ dožití 
 • garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM)
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného 

Nevýhody pojištění

 • nelze libovolně měnit nastavení pojištění 
 • nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění

Jak pojištění funguje

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky . Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka.
V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

Je produkt daňově uznatelný?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Produkt je daňově uznatelný pokud jsou splněny následující podmínky:

 • pojistník je shodný s pojištěným
 • doba trvání pojištění je minimálně 5 let
 • doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
 • sjednáno riziko pro případ smrti a dožití

Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Upozornění:

Uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven. Máte-li pojistný zájem nebo další dotazy , neváhejte nás kontaktovat a použijte kontaktní  formulář.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.