Rizikové pojištění

Životní pojištěníCo pojištění nabízí?

Rizikové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti. V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění (produkt neobsahuje spořící složku).

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

  • chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti
  • chtějí pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu (např. hypotéka) 

Jaké jsou výhody pojištění?

  • garantovaná pojistná částka pro případ smrti 
  • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
  • sjednání pevné nebo klesající pojistné částky 
  • sjednání pojištění již na dobu 1 roku

Nevýhody pojištění: 

  • neobsahuje spořící složku

Jak pojištění funguje?

Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky .

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka.
V případě ukončení pojistné smlouvy se nevyplácí žádné plnění (neobsahuje spořící složku).
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Doba trvání pojištění se volí dle individuálních potřeb klienta. 

Je produkt daňově uznatelný?

Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 


Upozornění:

Uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven. Máte-li pojistný zájem nebo další dotazy , neváhejte nás kontaktovat a použijte kontaktní  formulář.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.