Univerzální (Flexibilní) životní pojištění

Co pojištění nabízí?

Životní pojištěníUniverzální (flexibilní) životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty pojištění s minimálním garantovaným zhodnocením. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného.

 

 

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
 • chtějí mít garantované zhodnocení finančních prostředků
 • chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky

Jaké výhody pojištění přináší?

 • nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění
 • není garantována výše vyplácené částky při dožití

Jak pojištění funguje?

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.

 • garantovaná pojistná částka pro případ smrti
 • garantované minimální zhodnocení finančních prostředků
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
 • kdykoli měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného
 • vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění

Jaké jsou jeho nevýhody? 

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka nebo aktuální kapitálová hodnota pojištění, popřípadě obojí.
V případě dožití je vyplacena aktuální kapitálová hodnota pojištění.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

Je produkt daňově uznatelný?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Produkt je daňově uznatelný, pokud jsou splněny všechny níže uvedené podmínky:

 • pojistník je shodný s pojištěným
 • doba trvání pojištění je minimálně 5 let
 • doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
 • sjednáno riziko pro případ smrti a dožití

Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Upozornění:

Uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven. Máte-li pojistný zájem nebo další dotazy , neváhejte nás kontaktovat a použijte kontaktní  formulář.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.