Povinné ručení

Povinné ručení

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv.povinné ručení) poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla cizím, třetím osobám. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených. Pojištění nabízí pojistnou ochranu ve zvolené výši  limitu  Kč na každého zraněného nebo usmrceného a  ve zvolené výši limitu Kč  na majetkovou škodu pro všechny poškozené. Výši limitů plnění lze zvolit i na vyšší limity plnění dle nabídek jednotlivých pojistitelů. 

Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou vyjma pojistných podmínek definovány ustanovením zákona č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Na jaká nebezpečí se můžete pojistit:

 • škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných
 • věcné škody
 • škody, které mají povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem

Doplňková připojištění:

 • pojištění čelního nebo všech skel ve vozidle
 • pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění)
 • pojištění zavazadel
 • úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla
 • pojištění asistenčních služeb
 • pojištění pro případ živelní události
 • poškození vozidla zvířetem
 • střet vozidla se zvířetem
 • havarijní pojištění

Výši pojistného ovlivňuje:

 • kategorie vozidla (os. automobil, tahač apod.)
 • zdvihový objem nebo výkon motoru
 • zvolený limit pojistného plnění
 • segmentační kriteria (např. věk,fyzická osoba, právnická osoba, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.)
 • předchozí bezeškodní průběh (systém Bonus/Malus)

Na co nezapomenout při sjednání:

 • zvážit možnosti využití doplňkových připojištění
 • převzít Zelenou kartu (doklad o pojištění)

Zákonné pojištění vozidel - sankce

Při nedodržení povinnosti uzavřít pojištění motorových vozidel hrozí ze zákona sankce od 5.000Kč až do výše 40.000Kč.  Vyplývá to z novely zákona č.168/1999, která 1. června 2008 nabyla účinnosti.

Pojištění vozidel se nyní dokládá již jen zelenou kartou.

Dalším výrazným postihem pro neplatiče pojištění vozidel je zavedení příspěvku za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Jedná se o tzv. sankční pojistné. Příspěvek bude stanoven podle počtu dnů, během nichž bylo vozidlo provozováno bez pojištění vozidel. Sazbu příspěvku stanovuje zákon podle kategorie vozidla od 20,- Kč do 300,- Kč za den.

V případě pojistné události bude ještě po nepojištěném škůdci vymáhána Českou kanceláři pojistitelů částka, kterou vyplatí poškozenému z garančního fondu ČKP.

Upozornění:

Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven. Máte-li pojistný zájem nebo další dotazy , neváhejte nás kontaktovat a použijte kontaktní formulář.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.