Ochrana osobních údajů

Prohlášení ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r.o. o ochraně a zpracování osobních údajů

ALIANCE   J.K.L. Finance, spol.  s r.o. prohlašuje, že nakládá s poskytnutými osobními údaji získané zprostředkovatelem při zajišťování nabídek pojistných produktů pro zájemce a v rámci klientského servisu v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Účel zpracování osobních údajů

ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r.o. zpracovává poskytnuté osobní údaje výlučně pro účely zpracování nabídek pojištění a sjednání pojištění, pro účely  klientského servisu.  

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s pojistným zájmem klienta a uzavřením pojistné smlouvy bude ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r.o. uchovávat po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené pojistné smlouvy nebo s ní související a po dobu klientského servisu.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud zájemce poskytnutých údajů zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje zpracovávané společností ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r.o. jsou nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat tuto společnost o vysvětlení nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu ( provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). Takováto žádost bude ze strany výše uvedené společnosti neprodleně řešena.
Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.